สินค้า
เครนมัลติฟังก์ชั่นสำหรับอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์
เรียนรู้เพิ่มเติม +
เครนขาตู้คอนเทนเนอร์แบบติดราง
เรียนรู้เพิ่มเติม +
เครนสะพานคานกระจาย
เรียนรู้เพิ่มเติม +
โครงการ
แบนเนอร์
แบนเนอร์
แบนเนอร์
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โครงสร้างหลักของเครนโลหะขนาดใหญ่พิเศษ 500 ตันได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ฟื้นฟูบันทึกการผลิตเครนโลหะของ Weihua อีกครั้ง
ข่าว
บริการ